جریمه ۱۴ میلیاردی ناخدای قاچاقچی

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات، با اشاره به محکومیت مالک یک لنج به توقیف کالای قاچاق و جریمه ۱۴ میلیارد تومانی، شیوه این دسته از قاچاقچیان برای انتقال کالا به ایران را تشریح کرد.

<
از: کیهان
جریمه ۱۴ میلیاردی ناخدای قاچاقچی