Home

سنوات جزو حقوق قانونی کارگران است

قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایی با انتقاد از بلوکه شدن سنوات کارگران تا موعد بازنشستگی گفت: سنوات جزو حقوق قانونی کارگران است.

از: کیهان
سنوات جزو حقوق قانونی کارگران است
  test