باز هم تکلیف خزانه‌دار مشخص نشد!؟

شنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۵

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در جلسه هیات اجرایی مورد بحث قرار گرفت و در این جلسه باز هم تکلیف سرپرست خزانه‌داری مشخص نشد.


 
جلسه هیات اجرایی کمیته‌ ملی المپیک برگزار شد و موضوع اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک موضوع جلسه را تشکیل می‌داد. در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد اعضا گزارشات خود را در مورد اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک  ارائه کنند و قرار شد درمورد بند بند آن تا اصلاح نهایی، جلسات مکرری از سوی هیات اجرایی برگزار شود و اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک به بحث و بررسی گذاشته شود.
این موضوع در جلسات بعدی نیز در دستور کار اعضای هیات اجرایی هم قرار خواهد گرفت.پیش از این اعلام شده بود که در این جلسه تکلیف سرپرست خزانه‌داری کمیته ملی المپیک هم مشخص می‌شود، اما بحث خزانه‌داری مطرح نشد و تنها اعضا در مورد اصلاح  اساسنامه کمیته‌ملی المپیک صحبت کردند. از میان اعضا نیز علیپور، تنها غایب جلسه هیات اجرایی کمیته‌ملی المپیک بود.
از: کیهان
باز هم تکلیف خزانه‌دار مشخص نشد!؟