Home

تهران به حمایت همه‌جانبه از دولت و ملت عراق در رویارویی با تروریسم ادامه می‌دهد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه افراط‌گرایی و تروریسم تهدیدی جدی برای منطقه و جهان است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به حمایت همه‌جانبه خود از دولت و ملت عراق در رویارویی با تروریسم ادامه خواهد داد.

از: کیهان
تهران به حمایت همه‌جانبه از دولت و ملت عراق در رویارویی با تروریسم ادامه می‌دهد