Home

مار یک متری در هواپیما!

خلبان یک هواپیما به دلیل وجود یک مار در هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد.

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

به گزارش روزنامه گاردین، وجود یک مار بزرگ در هواپیمای مسافربری که از شهر «تورئون» در مکزیک به سمت «مکزیکو سیتی» در حرکت بود، باعث وحشت مسافران شد. در فیلمی که بوسیله یکی از مسافران گرفته شده است، مار سبز رنگ در قسمت سقف هواپیما، جایی که مخصوص چمدان‌های مسافران بود، جا خوش کرده بود.
یکی از مسافران گفت: مشغول خواندن مجله بودم که ناگهان مسافری که کنار من نشسته بود، مار یک متری را دید.
پس از آن که خلبان متوجه وجود مار در هواپیما شد، تصمیم به فرود اضطراری گرفت و مسافران از در پشتی هواپیما خارج شدند.