امروز یک جنگ جهانی کوچک علیه ملت مظلوم منطقه ‌ایجاد شده است

رئیس‌مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز یک جنگ جهانی کوچک بر علیه ملت مظلوم منطقه‌ایجاد شده است، گفت:کشورهای اروپایی و از جمله دانمارک می‌توانند نقش بهتر و موثری در مبارزه با تروریسم ایفا کنند.

<
از: کیهان
امروز یک جنگ جهانی کوچک علیه ملت مظلوم منطقه ‌ایجاد شده است