Home

انتقاد دو هنرمند از کم توجهی مدیریت فرهنگی به تولید آثار با موضوع اربعین(اخبار ادبی و هنری)

دو تهیه‌کننده سینما از کم توجهی مدیریت دولتی در حمایت از رویدادها و آثار با موضوع اربعین انتقاد کردند.

از: کیهان
انتقاد دو هنرمند از کم توجهی مدیریت فرهنگی به تولید آثار با موضوع اربعین(اخبار ادبی و هنری)