Home

همسایه بی‌بی فاطمه معصومه(س)!(حدیث دشت عشق)

شهید مهدی طهماسبی از شهدای سپاه استان قم است که در دومین اعزام به سوریه در تاریخ 19 خرداد سال جاری در نبرد با تروریست‌های تکفیری در استان حلب در شمال سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

از: کیهان
همسایه بی‌بی فاطمه معصومه(س)!(حدیث دشت عشق)