اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با نظر وزیر و کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک برای اصلاح اساسنامه خود قصد دارد نشستی را با وزیر ورزش و جوانان داشته باشد تا فرایند بررسی اصلاح با هماهنگی سلطانی‌فر صورت پذیرد.

<
از: کیهان
اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با نظر وزیر و کمیته ملی المپیک