بعیدی‌نژاد استوارنامه خود را تقدیم ملکه کرد!

حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس در ملاقاتی که با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام داشت، استوارنامه خود را رسما به وی تقدیم کرد.

<
از: کیهان
بعیدی‌نژاد استوارنامه خود را تقدیم ملکه کرد!