Home

سریال «پایتخت ۵» تولید می‌شود(اخبار ادبی و هنری)

قسمت پنجم از سریال «پایتخت» برای پخش در ماه رمضان سال 96 تولید می‌شود.این سریال که قسمت چهارم آن ماه رمضان سال 94 به نمایش درآمده بود، این بار قرار است در کشورهای بحران‌زده ساخته شود.

از: کیهان
سریال «پایتخت ۵» تولید می‌شود(اخبار ادبی و هنری)