راز پیروزی دونالد ترامپ از نگاه هنری کیسینجر

هنری کیسینجر دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی در جدیدترین مصاحبه خود به رفتارشناسی پوتین، ماجرای دخالت روس‌ها در انتخابات اخیر آمریکا و راز پیروزی دونالد ترامپ پرداخته است.

<
از: کیهان
راز پیروزی دونالد ترامپ از نگاه هنری کیسینجر