3 هزار کارخانه فرآوری سنگ معدن تعطیل شده است

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران از تعطیلی 3هزار کارخانه فرآوری سنگ معدن ایران در سال‌های اخیر خبر داد. مالک رحمتی در یک نشست خبری گفت: از 6 هزار کارخانه فرآوری سنگ تزئینی ساختمان تاکنون 3 هزار کارخانه تعطیل شده است. وی علت این تعطیلی را رکود اقتصادی، تصمیمات اشتباه دولت، سود بالای تسهیلات بانکی و عوارض و حقوق گمرکی دانست.

<
از: کیهان
3 هزار کارخانه فرآوری سنگ معدن تعطیل شده است