تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!

در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌کند.

<
از: کیهان
تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!