Home

کشف روزانه 2 تن مواد مخدر در کشور

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در 9 ماهه امسال بالغ بر 482 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که رکورد بی‌نظیری بوده، یعنی در هر روز دو تن کشفیات مواد مخدر را داشته‌ایم.

از: کیهان
کشف روزانه 2 تن مواد مخدر در کشور