رئیس‌جمهور میزان سرمایه‌گذاری برخی وزرا در خارج کشور را اعلام کند

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه 90 درصد از 108 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور فقط در اختیار پنج درصد مردم است، مطرح کرد: این گروه باید به همگان معرفی شوند.

<
از: کیهان
رئیس‌جمهور میزان سرمایه‌گذاری برخی وزرا در خارج کشور را اعلام کند