Home

اصرار مسئولان بانک مرکزی بر تشریفاتی ماندن شورای فقهی

رئیس‌ شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک هشدار داد: اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

از: کیهان
اصرار مسئولان بانک مرکزی بر تشریفاتی ماندن شورای فقهی