تکفیر ابن سینا در کتاب‌های درسی اردن

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵

کمپین ملی مطالبه حقوق دانشجویان اردنی نمونه عجیب و جدیدی از نفوذ افکار تکفیری در منابع درسی مقطع ابتدایی را افشا کرد.


روزنامه «رأی‌الیوم» گزارش داد که کمپین ملی مطالبه حقوق دانشجویان اردنی اعلام کرده است؛ در کتاب زبان عربی کلاس پنجم ابتدایی اردن این پرسش و پاسخ آمده است:
-سؤال: «نظر شما درباره ابن‌سینا چیست»؟
-پاسخ: «با وجود جایگاه علمی والا، او کافری بی‌دین بوده که به صحابه پیامبر دشنام می‌داده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه، غزالی و فارابی او را کافر دانسته‌اند.»
کمپین دانشجویان اردنی با ابراز شگفتی از طرح چنین محتوایی در منابع آموزشی اردن، از تکفیر دانشمند بزرگی چون ابن‌سینا به شدت انتقاد و وزارت آموزش و پرورش اردن را متهم کرده است که فضا را برای ترویج افکار تکفیری و مسموم در متون آموزشی فراهم کرده است.
از: کیهان
تکفیر ابن سینا در کتاب‌های درسی اردن