Home

فراری دادن شوهر زندانی در چمدان

زن جوان ونزوئلائی هنگامی که قصد داشت شوهرش را درون چمدانی صورتی‌رنگ از زندان فراری دهد، بازداشت شد.

از: کیهان
فراری دادن شوهر زندانی در چمدان