Home

محکومیت 149 میلیون تومانی مدیر پیش‌دبستانی

مدیر یک پیش‌دبستانی در تهران به اتهام دریافت شهریه مازاد بر نرخ مصوب آموزش و پرورش به پرداخت یک میلیارد و 490 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

از: کیهان
محکومیت 149 میلیون تومانی مدیر پیش‌دبستانی