اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره از سر گرفته شد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵

بررسی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفته است.


هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک را دوباره در دستور کار خود قرار داده و قرار است در جلسه‌ای که شنبه هفته آینده برگزار می‌شود، این موضوع بررسی شود.گفته می‌شد یکی از دلایل تعلل در روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک درخواست کمیته المپیک از وزارت ورزش برای معرفی نماینده بود تا با حضور در جلسات، وزارت ورزش هم در جریان روند اصلاح اساسنامه قرار گیرد. پیش از این اساسنامه کمیته ملی المپیک در اختیار اعضای هیئت اجرایی قرار گرفته و قرار بود بررسی‌هایی بر روی آن داشته باشند. اکنون از اعضا خواسته شده اساسنامه و بررسی‌هایی که داشته‌اند را نیز در این جلسه بیاورند.
از: کیهان
اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره از سر گرفته شد