Home

بازداشت مجدد «جمیل شراب» اسیر آزادشده فلسطینی توسط صهیونیستها

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منزل جمیل شراب اسیر آزادشده فلسطینی در شهر نابلس واقع در کرانه باختری، بار دیگر وی را بازداشت کردند.

از: مهر نیوز
بازداشت مجدد «جمیل شراب» اسیر آزادشده فلسطینی توسط صهیونیستها