Home

۳۱ کانون ورزشی درون مدرسه ای در خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند-مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تابستان امسال تعداد ۳۱ کانون ورزشی درون مدرسه ای در مدارس استان فعالیت می کنند.

از: مهر نیوز
۳۱ کانون ورزشی درون مدرسه ای در خراسان جنوبی راه اندازی شد