مدیران متخلف عزل و حقوق‌ها بازپس گرفته شود

نماینده اصلاح طلب مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت و حداکثر توان هم تخلف موضوع دریافت حقوق‌های نجومی را پیگیری کرده و هم نظارت جدی داشته باشند که این فسادها در دستگاه‌های دولتی که اتفاق می‌افتد را شاهد نباشیم.

<
از: پارس نیوز
مدیران متخلف عزل و حقوق‌ها بازپس گرفته شود