اطفای ۵ مخزن یک میلیون بشکه‌ای نفت در ۲ ساعت جای تقدیر نداشت؟

درحالی وزیر نفت از مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی به خاطر خاموش شدن آتش مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی بعد از ۶۰ ساعت تقدیر کرده است باید از وزیر نفت پرسید آیا خاموش کردن ۵ مخزن ۱ میلیون بشکه‌ای نفت خام در پایانه نفتی خارک در کمتر از ۲ ساعت جای تقدیر نداشت.

<
از: پارس نیوز
اطفای ۵ مخزن یک میلیون بشکه‌ای نفت در ۲ ساعت جای تقدیر نداشت؟