مهم‌ترین پیراهن فوتبال انگلیس مشتری ندارد

پیراهن مهاجم افسانه‌ای فوتبال انگلیس در یک حراجی فروخته نشد.

<
از: پارس نیوز
مهم‌ترین پیراهن فوتبال انگلیس مشتری ندارد