ضوابط برخورد با تخلفات و جرائم کنکور ۹۵

سازمان سنجش آموزش کشور تخلفات و جرایم آزمون سراسری و چگونگی برخورد با این تخلفات را اعلام کرد.

<
از: پارس نیوز
ضوابط برخورد با تخلفات و جرائم کنکور ۹۵