Home

کودتا در ترکیه و رمزگشایی از مواضع ایران

ترکیه در ماه های اخیر نشانه هایی از نزدیک شدن به ایران حتی در یکی از بحرانی ترین موضوعات یعنی تحولات منطقه را از خود بروز داده است. به همین دلیل برخی معتقدند که ممکن است سعودی ها به تلافی تحولات اخیر، در رخداد های جمعه شب ترکیه دست داشته باشند. هرچند باید درباره این ماجرا فعلا صبر کرد.

از: پارس نیوز
کودتا در ترکیه و رمزگشایی از مواضع ایران