Home

اولین محموله «موشک‌های اس ۳۰۰» وارد ایران شد

اولین محموله از موشک‌های سامانه اس ۳۰۰ وارد ایران شد؛ موشک‌هایی که وارد کشور شده، مخصوص استفاده در سامانه موشکی S۳۰۰-PMU۲ هستند.

از: پارس نیوز
اولین محموله «موشک‌های اس ۳۰۰» وارد ایران شد
  test