Home

چرا آمریکایی‌ها تحریم‌های موشکی ایران را برنداشتند؟

تحریم‌های موشکی ایران به بهانه هسته‌ای در قطعنامه‌ها گنجانده شده بود و قاعدتاً یک تحریم هسته‌ای محسوب می‌شود و آمریکا موظف به رفع این تحریم‌ها طبق سند ژنو و برجام بوده است؛اما چرایی عدم رفع این تحریم‌ها از زبان عباس عراقچی بسیار جالب است.

از: پارس نیوز
چرا آمریکایی‌ها تحریم‌های موشکی ایران را برنداشتند؟
  test