اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری با رای اعضای کمیسیون‌های این مجلس، برای دو سال مشخص شد.

به گزارش پارس نیوز،

بر اساس رأی‌گیری مخفی اعضای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری که صبح امروز (پنج‌شنبه 31 تیر) برگزار شد، ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های این مجلس برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند.

یک) کمیسیون تحقیق (موضوع اصل 111 قانون اساسی)

جناب آقای احمد جنتی (رئیس)

جناب آقای سید محمود هاشمی شاهرودی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای محمدعلی موحدی کرمانی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای سید ابراهیم رییسی (منشی)

جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری (منشی)

جناب آقای سید احمد خاتمی (مخبر)

دو) کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی

جناب آقای محمد مؤمن (رئیس)

جناب آقای مرتضی مقتدایی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای سید ابراهیم رییسی (منشی)

جناب آقای ابوالقاسم وافی (منشی)

جناب آقای قربانعلی دری نجف‌آبادیمخبر)

سه) کمیسیون آیین‌نامه (موضوع اصل 108 قانون اساسی)

جناب آقای احمد بهشتی (رئیس)

جناب آقای رضا رمضانی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای محسن اراکی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای محسن کازرون (منشی)

جناب آقای عسکر دیرباز (منشی)

جناب آقای محسن قمی (مخبر

چهار) کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت‌فقیه

جناب آقای حسن عالمی (رئیس)

جناب آقای محسن حیدری (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید ابوالحسن مهدوی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای عبدالکریم فرحانی (منشی)

جناب آقای سید رحیم توکل (منشی)

جناب آقای محمود محمدی عراقی (مخبر)

پنج) کمیسیون سیاسی – اجتماعی

جناب آقای عبدالمحمود عبداللهی (رئیس)

جناب آقای محمدعلی تسخیری (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید محمد حسینی شاهرودی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای علیرضا اسلامیان (منشی)

جناب آقای سید محمدمهدی میرباقری (منشی)

جناب آقای علی معلمی (مخبر)

جلسه کمیسیون امور مالی واداری مجلس خبرگان رهبری عصر امروز برگزار خواهد شد.

 

اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند
jkkjkjkjkj