اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری با رای اعضای کمیسیون‌های این مجلس، برای دو سال مشخص شد.

<
از: پارس نیوز
اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند