Home

چرا اصلاح طلبان از دزدی فیش های نجومی دفاع می کنند!

شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
چرا اصلاح طلبان از دزدی فیش های نجومی دفاع می کنند!

حسین زمان " مردم ما خوب این تفاوت ها را می فهمند و اینقدر ناآگاه نیستند که تصور کنند دزدی سی میلیون تومانی از سرقت سه هزار میلیارد تومانی بزرگ تر است. مردم به پاکی نیت ما و صداقت ما در حفظ حقوقشان بها می دهند و نه به جوسازی ها و سیاه نمایی ها. سیاه نمایی از جانب هر کسی مردود است..."

به گزارش پارس نیوز،

 دفاع از غارت بیت المال با فیش های نجومی در قالب حمله به اختلاس 3 هزار میلیاردی در توجیه مقدار کم آن نسبت به اختلاس 3 هزار میلیاردی کم کم به استراتژی جماعت اصلاح طلب تبدیل شده است!

بنا بر این گزارش پس از اظهارات رییس جمهور در جمع مردم کرمانشاه که با واکنش مردم مواجه شد و مردم در مذمت فیش های نجومی شعار سردادند اینبار نوبت هنرمندان این جماعت رسیده است که به ماست مالیزیون فیش های نجومی روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار ما حسین زمان، در کانال تلگرامی خود نوشته است: " مردم ما خوب این تفاوت ها را می فهمند و اینقدر ناآگاه نیستند که تصور کنند دزدی سی میلیون تومانی از سرقت سه هزار میلیارد تومانی بزرگ تر است. مردم به پاکی نیت ما و صداقت ما در حفظ حقوقشان بها می دهند و نه به جوسازی ها و سیاه نمایی ها. سیاه نمایی از جانب هر کسی مردود است..." 

سایت معاند کلمه که اظهارات وی را هنرمند سبز منتشر کرده بود در ادامه به نقل از وی نوشته است که: " در دولت قبل به دوستان غارتگرشان مدال افتخار می دادند ولی قرار نیست ما هم مانند ایشان عمل کنیم..."

این نوع واکنش به فیش های نجومی در حالی صورت می گیرد که دوستان همین آقا با دفاع از مختلصین سابق همانند آریا نسبت به عدام وی معترض بوده و قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داده بودند.

همچنین معلوم نیست که مگر کسی از اختلاسهای دوره قبل حمایت کرده است که این جماعت در توجیه این غارت آن را به رخ می کشند و جالب تر آنکه همین اصولگرایان و رسانه های آنان بودند که اختلاسهای قبلی را نیز بر ملا کردند.

 

چرا اصلاح طلبان از دزدی فیش های نجومی دفاع می کنند!