جرئیات تازه از تخلف مدیرعامل سابق بانک ملت

نماینده سابق مجلس با اشاره به پرداخت ۴۰۰ میلیون درهم وام با نرخ سود صفر درصد به دو فرد توصیه شده و سپرده‌گذاری مجدد آن تسهیلات با نرخ سود 24 درصد، گفت: شخص مدیرعامل در اعطای این تسهیلات نقش داشته است.

<
از: پارس نیوز
جرئیات تازه از تخلف مدیرعامل سابق بانک ملت