محرم نویدکیا، اسلحه پنهان ویسی

سرمربی سپاهان در دقیقه 69 بازی با پدیده اسطوره باشگاه خود را به زمین فرستاد.

<
از: پارس نیوز
محرم نویدکیا، اسلحه پنهان ویسی