Home

رکورد شکنی تازه جکی چان

جکی چان بازیگر رزمی کار کلاسیک سینما، با فیلم تازه اش «اسکیپتریس» رکورد تازه ای را در سینمای چین رقم زد.

از: پارس نیوز
رکورد شکنی تازه جکی چان