انتخاب اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵
انتخاب اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند.

به گزارش پارس نیوز،

در جریان برگزاری  نوزدهمین کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعضای شورای مرکزی و سه نفر از اعضای هیئت عالی نظارت این اتحادیه مشخص شدند.

بر این اساس آقایان علی عرب، مسعود رشید، علی خاتونی، حسین اخگرپور، متین منتظمی و رضا نظری و خانمها  اثنی عشری، سعادت الحسینی، سیمری اصل به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

جهان‌بخش سلمانیان، علی پهلوان‌کاشی و میثم ایمانی هم به عنوان اعضای هیئت نظارت مشخص شدند.

 

انتخاب اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان