هدیه جالب هوادار تراکتور برای تونی + عکس

یکی از هواداران تراکتور سازی برای سرمربی سابق تیم هدیه جالبی فرستاد.

<
از: پارس نیوز
هدیه جالب هوادار تراکتور برای تونی + عکس