Home

دستور رهبر انقلاب برای ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد.

از: پارس نیوز
دستور رهبر انقلاب برای ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی