Home

پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.

از: پارس نیوز
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری