پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری

مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.

<
از: پارس نیوز
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری