پیک مصرف برق به ۵۰ هزار مگاوات رسید

برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری پیک مصرف برق ایران بالای ۵۰ هزار مگاوات رسید تا یک حدنصاب جدید در روزهای پیک بالای مصرف برق در کشور به ثبت برسد.

<
از: پارس نیوز
پیک مصرف برق به ۵۰ هزار مگاوات رسید