Home

جنگ 33 روزه نشان داد که ایران به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده

خبرگزاری میزان- مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آنچه باعث می شود سایه شوم تهدید از بالای سر ما برداشته شود یقینا "بنیه دفاعی" بالای کشورمان است و ما در این زمینه باید برای افزایش و ارتقای توان دفاعی، نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.

از: پارس نیوز
جنگ 33 روزه نشان داد که ایران به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده