بازار متعادل بورس طی هفته جاری

کارشناس بورس گفت: تثبیت قانون افزایش سرمایه بانک ها، از محل دارایی های بانک مرکزی باعث شده بخشی از مطالبات دولت به بانک ها پرداخت شود و این امر می تواند در روند بازار تاثیر بسزایی داشته باشد.

<
از: پارس نیوز
بازار متعادل بورس طی هفته جاری