تخریب دیوارهای پاساژ علاء الدین آغاز شد

دیوارهای بیرونی علاء الدین بعد از ۱۹ ماه تخریب شد. زمانی که شهرداری می خواست در سال ۹۳ طبقه ۷ علاء الدین را تخریب کند صاحبش گفته بود نمی‌توانند و اگر تخریب کردند من ریشم را می‌تراشم.

<
از: پارس نیوز
تخریب دیوارهای پاساژ علاء الدین آغاز شد