مسیح علینژاد دست به دامن دختر نداشته حاج حسین الله کرم شد!

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
مسیح علینژاد دست به دامن دختر نداشته حاج حسین الله کرم شد!

علینژاد پس از نشان دادن تصاویری از روسری بر سر کردن مردان بی غیرت، که خود را همچون منافقین فراری و بنی صدر کرده اند، دست به کار جدیدی زده است و با تهمت به افراد و خانواده های متدین دروغهای عجیبی منتشر کرده است.

به گزارش پارس نیوز،

مسیح علی نژاد که این روزها برای بدست آوردن پول به دریوزگی افتاده است با بی اعتنایی زنان دست به اقدامات محیر العقول می زند.  

بنا بر این گزارش وی پس از نشان دادن تصاویری از روسری بر سر کردن مردان بی غیرت، که خود را همچون منافقین فراری و بنی صدر کرده اند، دست به کار جدیدی زده است و با تهمت به افراد و خانواده های متدین دروغهای عجیبی منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار ما وی با منتشر کردن عکسی عریان از یک زن و مرد مدعی شده است که این افراد "شمیم" دختر و داماد حاج حسین الله کرم می باشند.

در این خصوص خبرنگار ما ضمن تماسی با حاج حسین الله کرم از این موضوع جویا شد که وی اظهار داشت: بنده اصلا دختری ندارم که داماد داشته باشم  بنده دو پسر دارم و همسرم نیز فوت کرده است.

وی در ادامه با نقل داستانی گفت: نقل است روزی مرحوم آیت الله بروجردی به جناب فلسفی گفت مردم از دختر شما می گویند که درکاباره ها رقاصه است چرا در این خصوص موضع نمی گیرد.

وی در ادامه افزود مرحوم فلسفی بعد از این تذکر در مسجد ارک تهران در خصوص تربیت فرزندان به سخنرانی پرداخت و در اثنای این سخنان به تربیت دختران اشاره کرد و آن را بسیار مهمتر دانست و در ادامه افزود البته من دختری ندارم تا این تربیت را در خصوص وی اجرا نمایم! و لذا به این طریق از ساحت خویش نیز رفع تهمت نمود.

الله کرم در ادامه افزود البته این تخریبها مطلب جدیدی نیست و این عناصر معلوم الحال وقتی می بینند ما با استدلال در خصوص مسائل روز و دولت موضع می گیریم به این تخریبها می پردازند.

 

مسیح علینژاد دست به دامن دختر نداشته حاج حسین الله کرم شد!
مسیح علینژاد دست به دامن دختر نداشته حاج حسین الله کرم شد!