شهرام جزایری: مشکلی در رسیدگی به پرونده‌ام وجود ندارد

شهرام جزایری گفت: فعلاً با صلاحدید شخصی خود نمی‌خواهم درباره پرونده قضایی جدیدم مصاحبه‌ای داشته باشم.

<
از: پارس نیوز
شهرام جزایری: مشکلی در رسیدگی به پرونده‌ام وجود ندارد