ورود کارسازترین روش های امتیازگیری امریکا در انتخابات 96/ تغییر تاکتیک ارایه برجام با بسته بندی جدید در افکار عمومی

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
ورود کارسازترین روش های امتیازگیری امریکا در انتخابات 96/ تغییر تاکتیک ارایه برجام با بسته بندی جدید در افکار عمومی

بایستی به این دامن زده شود که «بزرگترین دستاورد برجام رفع تهدیدات امنیتی و جنگ از سر کشور بود.»

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اصلاح طلبان و حلقه اعتدال، موضوع برجام را با تغییر تاکتیک با بسته ای جدید به افکار عمومی عرضه می کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، بر اساس پیشنهاد مشاور یک مقام اجرایی و تصمیم شورای عالی اصلاح طلبان، موضوع برجام با تغییر از فضای «اقتصاد» و ‌«معیشت» به فضای «امنیت» در افکار عمومی مطرح می شود.

بر اساس این پیشنهاد و مصوبه، با توجه به اینکه برجام دستاورد عمده اقتصادی از نگاه مردم نداشته است، «دیگر نباید برجام را با اقتصاد و تحریم پیوند زده شود.» با این حساب «باید برجام را با امنیت پیوند بزنیم و بگوییم حاصل آن امنیت و رفع تهدید برای کشور بود.»

بایستی به این دامن زده شود که «بزرگترین دستاورد برجام رفع تهدیدات امنیتی و جنگ از سر کشور بود.»

گفته می شود پیش از مصاحبه اخیر یک مقام اجرایی این موضوع با برنامه ریزی برخی مشاورین به صورت تحلیلی به وی گفته شد.

به گزارش پارس، یک کارشناس امنیتی- سیاسی در این زمینه معتقد است: از سال ٨٢ تاکنون، یکی از کارسازترین روش های امتیازگیری امریکا از برخی سیاسیون در ایران، معتبر نشان دادن گزینه نظامی بوده است. لااقل از اواسط دولت بیل کلینتون به این طرف، هیچ هدیه ای برای امریکا بزرگ تر از این نبوده که دولتمردان در ایران تهدید نظامی را جدی بگیرند.

دلایل ساده ای هست که به ما می گوید گزینه نظامی مدت هاست به انتهای طیف تهدیدات منتقل شده است:

١- امریکا از حیث اطلاعاتی نمی داند آنچه حقیقتا نگران آن است دقیقا در کجای ایران قرار دارد.

٢- به لحاظ عملیاتی هیچ حمله منفردی قادر به نابودی توان راهبردی ایران نیست. حمله چندباره به جنگ گسترده با ابعاد غیر قابل کنترل خواهد انجامید.

٣- حمله نظامی جریان غربگرا را که مهم ترین شریک امریکا در ایران است نابود خواهد کرد.

٤- حمله نظامی به ایران اجازه می دهد برنامه هسته ای خود را نظامی کند.

٥- ابعاد پاسخ ایران به هرگونه حمله به لحاظ اطلاعاتی کاملا مبهم است.

٦- حمله نظامی به یک برنامه قانونی، اعتبار بین المللی امریکا را کاملا از بین خواهد برد و به فروپاشی کامل رژیم تحریم ها می انجامد.

٧- حمله نظامی موجودیت متحدان منطقه ای امریکا را از طریق درگیر کردن آنها با ایران به نحو بی سابقه ای به خطر خواهد انداخت.

٨- حمله نظامی صرفا یک "تاخیر" در برنامه ایران ایجاد می کند که به سرعت قابل جبران خواهد بود.

٩- حمله نظامی مردم ایران را حول نظام کاملا متحد می کند.

١٠- حمله نظامی به ایران پایان عمر رژیم های عدم اشاعه خواهد بود که امریکا نظم بین المللی مطلوب خود را بر اساس آنها استوار کرده است.

١١- هزینه اقتصادی حمله نظامی برای امریکا کمرشکن خواهد بود.

دقیقا به این دلایل است که امریکا مدت هاست حتی اسراییل را هم متقاعد کرده آنچه واقعا یک گزینه است "معتبرسازی تهدید نظامی" است نه "اعمال آن".

 

از: پارس نیوز
ورود کارسازترین روش های امتیازگیری امریکا در انتخابات 96/ تغییر تاکتیک ارایه برجام با بسته بندی جدید در افکار عمومی