جهانگیری روز ملی اندونزی را تبریک گفت

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و اندونزی در پرتو مساعی مشترک مسئولان دو کشور بیش از گذشته توسعه یابد.

<
از: پارس نیوز
جهانگیری روز ملی اندونزی را تبریک گفت