کلاهبرداری ۳۰ میلیاردی با ۱۱ هویت جعلی

فردی که با ۱۱ هویت جعلی از چندین شرکت و سازمان مختلف توانسته بود بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کند در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

<
از: پارس نیوز
کلاهبرداری ۳۰ میلیاردی با ۱۱ هویت جعلی