Home

از درگیری‌های خیابانی تا جنایت‌های خونین

اگر جزو خوانندگان پروپاقرص صفحه حوادث روزنامه‌ها باشید، حتما خبر مرگ یک مرد شیرازی با تبر را به دست سرنشینان یک اتومبیل سفید رنگ شنیده‌اید. حادثه‌ای که 27 مرداد در بلوار امیرکبیر شهر شیراز رخ داد و به فاصله کوتاهی با انتشار فیلم و عکس‌های آن در دنیای مجازی، داغ شد.

از: پارس نیوز
از درگیری‌های خیابانی تا جنایت‌های خونین
  test