بازپرداخت 15 ساله چه تغییری در سود وام مسکن ایجاد می‌کند؟

در صورتیکه دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن ۱۵ ساله شود، زوج‌های جوان برای وام ۱۶۰ میلیون تومانی باید حدود ۴۰ میلیون تومان سود بیشتر پرداخت کنند، میزان اقساط ماهانه این وام نیز از ۲ میلیون تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.

<
از: پارس نیوز
بازپرداخت 15 ساله چه تغییری در سود وام مسکن ایجاد می‌کند؟